Možnosti rozvoje de facto státůTeorie dobrodružné terapieKomparační analýza struktury a obsahu studijních oborůPsychomotorická terapie demencíProjekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkáchKapitoly z teorie psychomotorické terapieBěchovice: motivace, kult i mýtusVzpomínky na válku

Právě vychází...

Možnosti rozvoje de facto států

Tomáš Hoch

Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie.

Právě vychází...

Teorie dobrodružné terapie

Jiří Kirchner, Běla Hátlová

Monografie prezentuje novou progresivní oblast využitelnou v rámci léčby a prevence psychických i fyzických handicapů.

Právě vychází...

Komparační analýza struktury a obsahu studijních oborů

Jiří Kirchner

Monografie se zabývá zejména procesuálním otázkám při konstrukci kurikul v terciálním vzdělávání.

Právě vychází...

Psychomotorická terapie demencí

Běla Hátlová & Jiří Kirchner

Vědecká monografie shrnující poznatky z tříletého výzkumného projektu orientovaného na využití pohybových cvičení v péči o dementní klienty.

Právě vychází...

Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách

Markéta Šauerová

Publikace renomované autorky dává teoretický přehled s příkladem praktických aplikací pro práci s dětmi v nestandardních výchovných podmínkách.

Právě vychází...

Kapitoly z teorie psychomotorické terapie

Běla Hátlová a kol.

Monotematická monografie mezinárodního týmu shrnuje teorii a výzkum dynamicky se rozvíjející oblasti psychomotorické terapie za posledních 20 let v ČR i zahraničí.

Právě vychází...

Běchovice: motivace, kult i mýtus

Miloš Bednář

Monografie se zabývá historií a současností jednoho z nejstarších nepřerušovaných silničních běhů na světě.

Právě vychází...

Vzpomínky na válku

Josef Falář

Celobarevná publikace renomovaného psychologa shrnuje jeho zkušenosti z mise v Kosovu, kde působil v rámci jednotek UNPROFOR.

European Science and Art Publishing > Vědecká a umělecká redakční rada

Vědecká a umělecká redakční rada

Vědecká a umělecká redakční rada (VURR) je orgánem, který kontroluje vědecký a umělecký standard vydávaných materiálů především ve smyslu metodiky hodnocení výzkumu a vývoje v ČR a EU. Vědecká a umělecká redakční rada má minimálně 12 členů majících zpravidla vědeckou hodnost (Ph. D., Dr., CSc., DrSc.). Vědecká rada je mezinárodní. VURR se dělí na sekce podle jednotlivých vědních oborů s respektováním struktury skupin a podskupin výzkumných oborů pro CEP. V současnosti pracuje VURR v následujících sekcích: společensko-vědní, umělecká, přírodovědní, technická a lékařská. Procesy ve vědecké radě řídí její předseda.

U edic nakladatelství, které toto vyžadují, jmenuje VURR vědeckého či uměleckého redaktora ke každému z předložených projektů do edičního plánu nakladatelství.