Možnosti rozvoje de facto státůTeorie dobrodružné terapieKomparační analýza struktury a obsahu studijních oborůPsychomotorická terapie demencíProjekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkáchKapitoly z teorie psychomotorické terapieBěchovice: motivace, kult i mýtusVzpomínky na válku

Právě vychází...

Možnosti rozvoje de facto států

Tomáš Hoch

Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie.

Právě vychází...

Teorie dobrodružné terapie

Jiří Kirchner, Běla Hátlová

Monografie prezentuje novou progresivní oblast využitelnou v rámci léčby a prevence psychických i fyzických handicapů.

Právě vychází...

Komparační analýza struktury a obsahu studijních oborů

Jiří Kirchner

Monografie se zabývá zejména procesuálním otázkám při konstrukci kurikul v terciálním vzdělávání.

Právě vychází...

Psychomotorická terapie demencí

Běla Hátlová & Jiří Kirchner

Vědecká monografie shrnující poznatky z tříletého výzkumného projektu orientovaného na využití pohybových cvičení v péči o dementní klienty.

Právě vychází...

Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách

Markéta Šauerová

Publikace renomované autorky dává teoretický přehled s příkladem praktických aplikací pro práci s dětmi v nestandardních výchovných podmínkách.

Právě vychází...

Kapitoly z teorie psychomotorické terapie

Běla Hátlová a kol.

Monotematická monografie mezinárodního týmu shrnuje teorii a výzkum dynamicky se rozvíjející oblasti psychomotorické terapie za posledních 20 let v ČR i zahraničí.

Právě vychází...

Běchovice: motivace, kult i mýtus

Miloš Bednář

Monografie se zabývá historií a současností jednoho z nejstarších nepřerušovaných silničních běhů na světě.

Právě vychází...

Vzpomínky na válku

Josef Falář

Celobarevná publikace renomovaného psychologa shrnuje jeho zkušenosti z mise v Kosovu, kde působil v rámci jednotek UNPROFOR.

European Science and Art Publishing > Věda a výzkum v ČR

Věda a výzkum v ČR

V této sekci budou průběžně zveřejňovány odkazy a informace týkající se vědy, výzkumu a umění v České republice a Evropě. Těžištěm jsou nejen informace o směřování této oblasti v evropském měřítku, ale i aktuální grantové možnosti pro financování Vašich výzkumných záměrů a projektů, ale i například možnosti stipendií pro financování výzkumných a uměleckých stáží v zahraniční.

Základní informace o výzkumu a vývoji v ČR

Grantové agentury orientované na výzkum, vývoj a podporu uměleckých projektů

Agentury dominantně zaměřené na podporu výzkumných projektů

Poskytovatelé, kteří v některých vyhlašovaných programech podporují financování projektů VaV

Národní rezortní poskytovatelé

Významné stipendijní a nadační programy orientované na výzkum, vývoj a neziskový sektor

Významné programy EU

Hodnocení publikační a další tvůrčí činnosti v ČR

 • Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje za rok 2010-11 (PDF, 50KB)
 • Seznam impaktovaných časopisů vydávaných v ČR (PDF, 119KB)
 • Databáze impaktovaných časopisů (vyhledávání)
 • Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR (PDF, 359KB)
 • Seznam časopisů v databázi SCOPUS 2008 vydávaných v ČR (PDF, 50KB)
 • Seznam zahraničních časopisů v databázi SCOPUS 2008 (PDF, 7.8MB)
 • Databáze renomovaných časopisů ERIH - základní informace (PDF, 79KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: genderová studia (PDF, 114KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: filozofie (PDF, 212KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: historie přírodních věd (PDF, 146KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: lingvistika (PDF, 353KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: literatura (PDF, 480KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: muzikologie (PDF, 140KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: pedagogika (PDF, 290KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: psychologie (PDF, 350KB)
 • Seznam časopisů - databáze ERIH: umění, design, architektura (PDF, 300KB)