Možnosti rozvoje de facto státůTeorie dobrodružné terapieKomparační analýza struktury a obsahu studijních oborůPsychomotorická terapie demencíProjekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkáchKapitoly z teorie psychomotorické terapieBěchovice: motivace, kult i mýtusVzpomínky na válku

Právě vychází...

Možnosti rozvoje de facto států

Tomáš Hoch

Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie.

Právě vychází...

Teorie dobrodružné terapie

Jiří Kirchner, Běla Hátlová

Monografie prezentuje novou progresivní oblast využitelnou v rámci léčby a prevence psychických i fyzických handicapů.

Právě vychází...

Komparační analýza struktury a obsahu studijních oborů

Jiří Kirchner

Monografie se zabývá zejména procesuálním otázkám při konstrukci kurikul v terciálním vzdělávání.

Právě vychází...

Psychomotorická terapie demencí

Běla Hátlová & Jiří Kirchner

Vědecká monografie shrnující poznatky z tříletého výzkumného projektu orientovaného na využití pohybových cvičení v péči o dementní klienty.

Právě vychází...

Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách

Markéta Šauerová

Publikace renomované autorky dává teoretický přehled s příkladem praktických aplikací pro práci s dětmi v nestandardních výchovných podmínkách.

Právě vychází...

Kapitoly z teorie psychomotorické terapie

Běla Hátlová a kol.

Monotematická monografie mezinárodního týmu shrnuje teorii a výzkum dynamicky se rozvíjející oblasti psychomotorické terapie za posledních 20 let v ČR i zahraničí.

Právě vychází...

Běchovice: motivace, kult i mýtus

Miloš Bednář

Monografie se zabývá historií a současností jednoho z nejstarších nepřerušovaných silničních běhů na světě.

Právě vychází...

Vzpomínky na válku

Josef Falář

Celobarevná publikace renomovaného psychologa shrnuje jeho zkušenosti z mise v Kosovu, kde působil v rámci jednotek UNPROFOR.

European Science and Art Publishing > Pro autory

Pro autory

Máte ideu o vydání nové publikace?

Máte své dílo rozpracované? Nebo již dokonce takřka hotové?

Potřebujete vydat svoji práci v jasném termínu (např. pro účely grantu, závěrečné zprávy atp.)?

Máte zájem, aby se vám vrátili prostředky vložené do publikace Vašeho díla v podobě autorského honoráře odvíjejícího se od počtu prodaných výtisků?

Využijte tedy možnosti publikace vašeho záměru tak, aby jste měli zajištěno, že výsledek Vašeho bádání či tvůrčí činnosti bude splňovat parametry, které vyžaduje systém hodnocení VaV v ČR a EU.

Celý proces je velice jednoduchý a probíhá 5ti v následujících krocích.

  • Registrujte se jako autor do webového rozhraní nakladatelství EUSAPUB.EU a založte informaci přes odkaz „Poptat vydání nové publikace“
  • Formulář bude zpracován předsedou vědecké a umělecké redakční rady, který Vás dle stavu rozpracování bude informovat, zda je titul přijatelný pro publikaci v některé z vámi zvolených edic nakladatelství. Jestliže titul bude již dostatečně rozpracován, neprodleně zahájí proces schvalování VURR a její příslušné sekce. Každá vaše poptávka dostane samostatné registrační číslo, které uchováte pro další komunikaci s námi.
  • Max. do 2 týdnů obdržíte mail od předsedy VURR, který vás bude informovat o tom, zda je zamýšlený titul přijatelný k zařazení do edičního plánu pro daný rok resp. zda byl VURR schválen a zařazen do edičního plánu a přidělení vědeckého redaktora konkrétnímu titulu, který bude odpovídat za splnění náležitých kritérií.
  • Obsahem tohoto mailu bude i nabídka technického řešení provedení publikace a její ceny, které zpracuje naše technické a logistické oddělení, včetně možnosti konkrétních konzultací technického řešení a možností zpracování dat.
  • Finální dodání dat k tisku a samotná tisková realizace.

IDEA

Idea je záměr vydání publikace nebo zpracování určitého tématu do podoby jedné z našich edic. Časově lze toto vyjádřit, že Vaším záměrem je mít finální výsledek vydán za déle jak 2 roky

Jestliže máte ideu o předpokládaném dílu vyplňte tento formulář.

ROZPRACOVÁNO

Rozpracovaný záměr je takový, který je v přípravě a rukopis je hotov přibližně z 50 %.

Časově lze toto vyjádřit, že Vaším záměrem je mít finální výsledek vydán za 1-2 roky.

Jestliže máte rozpracováno vyplňte tento formulář (jestliže jste již předtím vyplnili k příslušnému dílu formulář IDEA, opište registrační číslo k načtení potřebných informací.

HOTOVO

Jestliže mám hotovo, mám již dokončený rukopis, nebo je rukopis těsně před dokončením. V ideálním případě mám připraveny tisková data.

Časově lze toto vyjádřit, že Vaším záměrem je mít finální výsledek vydán za méně jak rok (do 3-6 měsíců v závislosti na kvalitě dodaných dat)

Jestliže máte rozpracováno vyplňte tento formulář (jestliže jste již předtím vyplnili k příslušnému dílu formulář IDEA či ROZPRACOVÁNO, opište registrační číslo k načtení potřebných informací.