Možnosti rozvoje de facto státůTeorie dobrodružné terapieKomparační analýza struktury a obsahu studijních oborůPsychomotorická terapie demencíProjekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkáchKapitoly z teorie psychomotorické terapieBěchovice: motivace, kult i mýtusVzpomínky na válku

Právě vychází...

Možnosti rozvoje de facto států

Tomáš Hoch

Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie.

Právě vychází...

Teorie dobrodružné terapie

Jiří Kirchner, Běla Hátlová

Monografie prezentuje novou progresivní oblast využitelnou v rámci léčby a prevence psychických i fyzických handicapů.

Právě vychází...

Komparační analýza struktury a obsahu studijních oborů

Jiří Kirchner

Monografie se zabývá zejména procesuálním otázkám při konstrukci kurikul v terciálním vzdělávání.

Právě vychází...

Psychomotorická terapie demencí

Běla Hátlová & Jiří Kirchner

Vědecká monografie shrnující poznatky z tříletého výzkumného projektu orientovaného na využití pohybových cvičení v péči o dementní klienty.

Právě vychází...

Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách

Markéta Šauerová

Publikace renomované autorky dává teoretický přehled s příkladem praktických aplikací pro práci s dětmi v nestandardních výchovných podmínkách.

Právě vychází...

Kapitoly z teorie psychomotorické terapie

Běla Hátlová a kol.

Monotematická monografie mezinárodního týmu shrnuje teorii a výzkum dynamicky se rozvíjející oblasti psychomotorické terapie za posledních 20 let v ČR i zahraničí.

Právě vychází...

Běchovice: motivace, kult i mýtus

Miloš Bednář

Monografie se zabývá historií a současností jednoho z nejstarších nepřerušovaných silničních běhů na světě.

Právě vychází...

Vzpomínky na válku

Josef Falář

Celobarevná publikace renomovaného psychologa shrnuje jeho zkušenosti z mise v Kosovu, kde působil v rámci jednotek UNPROFOR.

European Science and Art Publishing > O nás

O nás

European Science and Art Corporation (EUSAC)

European science and corporation

EUSAC je mezinárodní nevládní organizací, která má sídlo na území ČR. Její pobočky působí jak v různých členských státech EU, tak i v ostatních státech světa. Posláním EUSAC je kultivace vědeckých a uměleckých aktivit v mezinárodním měřítku. Hlavním těžištěm je kultivace vědy a umění po stránce odborné, vědecké a výzkumné a organizační včetně zajištění osvětových akcí pro jednotlivé oblasti vědeckých oborů. Hlavním posláním organizace je navazovat kontakty a sdružovat jednotlivce i vědecko-výzkumné a umělecké instituce s vysokým standardem vědeckého a uměleckého poznání za účelem sdílení a aplikace získaných poznatků. Posláním je rovněž realizace popularizačních a propagačních akcí, jakož vydávání další propagačních materiálů upozorňujících na činnost EUSAC.

Hlavní činnosti jsou:

  • Zlepšení povědomí o vědě a umění z hlediska jeho multidisciplinarity.
  • Spolupráce na uměleckých, vědeckých , vzdělávacích a dalších projektech.
  • Nabídka neziskových osvětových programů pro různé cílové skupiny.
  • Hledání prostor, finančních prostředků a další podpory pro realizaci akcí sdružení.
  • Získávání a předávání odborných mezioborových poznatků.
  • Spolupráce s obdobnými odbornými organizacemi zabývajícími se kultivací oblasti vědy a umění v EU a ve světě.
  • Spolupráce na vydávání a distribuci odborných a propagačních textů z oblasti vědy a umění.
  • Účast na provádění výzkumné a vývojové činnosti a zajišťování prostředků pro tuto činnost.

Pro kvalitní a efektivní diseminaci vědeckých a uměleckých výsledků EUSAC založil jako svoji dceřinou společnost European Science and Art Publishing

European Science and Art Publishing

European science and art publishing

European Science and Art Publishing je organizace, která se zaměřuje především na vydávání vědeckých a uměleckých publikací, které respektují individuální požadavky autora na konkrétní výsledek a zároveň splňují podmínky pro svoji uznatelnost v hodnocení výzkumu a vývoje (VaV) v CR a EU.

Jelikož naši odborníci mají bohaté zkušenosti s akademickým prostředím a prostředím VaV, můžeme vám garantovat zajištění, příp. doporučení vhodného přizpůsobení vašich uvažovaných publikací, aby odpovídali vašim potřebám a akademickým a vědeckým požadavkům.

Jako servis nabízíme nejen vydání publikace v nakladatelství s vědeckou a uměleckou redakční radou, zajištění ISBN, ISMN případně ISSN, CIP, jazykové korekce, grafickou úpravu, vyhotovení obrázků atp., ale i bezplatné konzultace vašeho zamýšleného díla, aby jeho vydání splňovalo veškeré podmínky pro jeho uznatelnost v hodnocení VaV v ČR a možnosti evidence v RIV.

Jako jedni z mála v této oblasti se zaměřujeme i na vydávání hodnotných uměleckých děl s odpovídající kvalitou zpracování se současným splněním složitých podmínek pro jejich uznatelnost v této oblasti.